Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takato Okabe02/19/1995
2Daisuke Kaneko08/12/1988
3Satoshi Ueda04/08/1989
4Samuela Anise08/30/1986
5Rynier Bernardo08/27/1991
6Kosuke Urabe07/07/1995
7Naoto Shimada (Cap)05/21/1991
8Kobus van Dyk07/06/1994
9Fumiaki Tanaka01/03/1985
10Yu Tamura01/09/1989
11Michael Bond01/27/1987
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Jesse Kriel02/15/1994
14Seiya Yamada12/02/1996
15SP Marais03/16/1989
16Sonho Paku11/10/1995
17Sef Faagase03/05/1991
18Akira Jo07/11/1988
19Shohei Yuzawa08/22/1988
20Kojiro Yoshida05/25/1988
21Toshiki Amano10/27/1990
22Naoya Minamihashi08/10/1989
23Hosea Saumaki05/10/1992