Starting Lineup

# Name Birth Day
1Toshiaki Maejima12/13/1993
2Shin Kawamura08/06/1987
3Sunao Takizawa09/30/1986
4Sam Jeffries05/20/1992
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Sam Henwood05/28/1991
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Hapakuki Liavaa11/09/1996
9Tomonori Kimura10/23/1992
10Tim Omalley08/21/1994
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Koichi Matsuura08/03/1993
13Maritino Nemani05/25/1991
14Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
15Hiroyuki Miyajima09/23/1992
16Yo Sato01/27/1994
17Taku Tohma09/21/1996
18Takahiro Doi08/22/1986
19Yoshiya Hosoda08/05/1987
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Keisuke Yamada05/05/1991
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Lolagi Visinia01/17/1993