Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Shin Kawamura08/06/1987
3Takahiro Doi08/22/1986
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Sam Jeffries05/20/1992
6Waqa Sanaila07/17/1995
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Sam Henwood05/28/1991
9Keisuke Yamada05/05/1991
10Kodai Kameyama03/24/1993
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Koichi Matsuura08/03/1993
13Lolagi Visinia01/17/1993
14Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
15Hiroyuki Miyajima09/23/1992
16Teppei Akiyama06/22/1991
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Takumi Adachi04/12/1995
19Hapakuki Liavaa11/09/1996
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Koki Yoshikawa04/04/1996
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Yudai Kameyama05/05/1995