Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kyungmun Wang09/12/1991
3Paddy Ryan08/09/1988
4James Moore06/11/1993
5Mark Abbott02/20/1990
6Michi Kanado07/15/1992
7Dan Pryor04/14/1988
8Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
9Tatsuya Fujii03/15/2000
10Hiroshi Tashiro10/14/1987
11Yuta Imamura10/31/1984
12Sooyoung Wang05/11/1993
13Tim Bennetts08/01/1990
14Kyoji Takano10/25/1996
15Binjamin Ray Yagi (Cap)03/05/1988
16Kota Kumamoto11/24/1988
17Dongwon Shin12/12/1986
18Kosuke Oike08/18/1993
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Satoshi Tsuruoka07/28/1990
21Kohei Hamazato05/25/1988
22Jason Emery09/21/1993
23Keito Moribayashi01/27/1995