Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masataka Mikami06/04/1988
2Futoshi Mori04/25/1988
3Ryota Fukamura07/23/1993
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5Sione Lavemai05/08/1994
6Michael Leitch10/07/1988
7Songchang Lee08/24/1991
8Yoshitaka Tokunaga (Cap)04/10/1992
9Jack Stratton08/21/1994
10Hayata Nakao01/20/1995
11Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
12Tim Bateman06/03/1987
13Richard Kahui06/09/1985
14Toshiki Kuwayama06/06/1996
15Coenraad Van Wyk01/08/1988
16Daigo Hashimoto01/28/1994
17Keiichi Tanaka10/25/1989
18Yu Chinen11/18/1990
19Tom Parsons07/25/1990
20Hiroki Yamamoto11/17/1992
21Shuhei Ohshima09/16/1988
22Taiki Watanabe06/23/1987
23Taiki Matsunobu04/25/1990