Starting Lineup

# Name Birth Day
1VEA TAUMOEFOLAU (Cap)11/05/2001
2KOUSUKE SASAKI04/24/2001
3SHINKURU REN04/24/2002
4RIN KAETA01/22/2002
5YOUKI KITSUYA07/22/2002
6STEFAHN VAHAFOLAU06/29/2003
7RYO TAKAHASHI03/13/2002
8TOSHIYA HARADA04/13/2001
9YOUKI KATOU04/18/2002
10ASHDEN WAATA EWENS04/05/2002
11YOHTA NISHIO06/10/2001
12SHOMA SUMIDA09/22/2002