Starting Lineup

# Name Birth Day
1kyonosuke suga04/08/2018
2shyo kobayasi04/08/2017
3kousei hirane04/08/2018
4ryouta arai (Cap)04/08/2017
5ryota sashima04/08/2017
6shyuhe kodama09/18/2001
7hibiki takizawa04/08/2019
8haku moteki04/08/2018
9shintaro yamamoto04/08/2018
10kazuki takahashi04/08/2017
11idomu tanaka04/08/2017
12nishiki tesima04/08/2017