Starting Lineup

# Name Birth Day
1VEA TAUMOEFOLAU11/05/2001
2KOUSUKE SASAKI04/24/2001
3SHINKURU REN04/24/2002
4RIN KAETA01/22/2002
5YOUKI KITSUYA07/22/2002
6YOUKI KATOU04/18/2002
7RYO TAKAHASHI03/13/2002
8YOUHI KUDOU11/11/2000
9ASHDEN WAATA EWENS04/05/2002
10KOUSUKE YANAGAWA07/01/2002
11YOHTA NISHIO (Cap)06/10/2001
12SHOMA SUMIDA09/22/2002