Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keita Inagaki06/02/1990
2Atsushi Sakate06/21/1993
3Asaeli Ai Valu05/07/1989
4Wimpie Van Der Walt01/06/1989
5Uwe Helu07/12/1990
6Pieter Labuschagne (Cap)01/11/1989
7Shunsuke Nunomaki07/13/1992
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Yutaka Nagare09/04/1992
10Rikiya Matsuda05/03/1994
11Kenki Fukuoka09/07/1992
12Ryoto Nakamura06/03/1991
13Yusuke Kajimura09/13/1995
14Lomano Lava Lemeki01/20/1989
15Ryuji Noguchi07/15/1995
16Takuya Kitade09/14/1992
17Isileli Nakajima07/09/1989
18Yusuke Kizu12/02/1995
19Yuya Odo03/09/1990
20Masakatsu Nishikawa05/18/1987
21Atsushi Hiwasa05/22/1987
22Takuya Yamasawa09/21/1994
23Harumichi Tatekawa12/02/1989
24William Tupou01/25/1991
25Seiya Ozaki07/11/1995