Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keiichi Tanaka10/25/1989
2Daigo Hashimoto (Cap)01/28/1994
3Yuma Fujino07/29/1995
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5Keisuke Matsuda01/06/1988
6Sione Lavemai05/08/1994
7Hiroshi Yamamoto04/28/1986
8Songchang Lee08/24/1991
9Kohei Takahashi04/12/1996
10Taiki Watanabe06/23/1987
11Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
12Richard Kahui06/09/1985
13Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
14Taiki Matsunobu04/25/1990
15Coenraad Van Wyk01/08/1988
16Kai Hirata01/25/1997
17Gwante Kim06/05/1992
18Yu Chinen11/18/1990
19Hitoshi Ono05/06/1978
20Daeyeong Yang05/02/1993
21Shuhei Ohshima09/16/1988
22Hayata Nakao01/20/1995
23Toshiki Kuwayama06/06/1996