Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Akito Fujinami08/31/1995
3Miwasuke Go04/12/1994
4Tetuhi Roberts07/06/1994
5Josh Bekhuis04/26/1986
6Hiroto Kawasaki07/05/1991
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Kenta Yamaji08/09/1989
10SongGi Pak02/25/1993
11Nobutaka Ubukata03/28/1988
12Shaun Treeby01/26/1989
13Clynton Knox12/27/1992
14Masaki Fujisaki01/18/1995
15Yuta Nakarai03/04/1993
16Kienori Go10/23/1996
17Hayato Akahira09/29/1995
18Niukapu Taufa10/12/1993
19Akihito Doi03/13/1997
20Kosuke Hattori06/04/1993
21Shogo Nezuka01/13/1997
22Gwante O11/16/1996
23Jonico Hardwick11/01/1995