Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyong Ji Kim11/27/1993
2Atsushi Maeda10/04/1992
3AKI KAJIHARA02/05/1996
4Mitsuo Nakao10/03/1989
5Jacob Raniera Ellison02/25/1985
6Will Munro09/29/1992
7Kei Sato07/30/1996
8Wycliff Palu07/27/1982
9Ryou Oomasa07/22/1992
10Tamati Ellison04/01/1983
11Kentarou Sugimori07/21/1993
12Takuya Nakajima (Cap)10/09/1988
13TAKUTO MIZUNO03/24/1993
14Ben Paltridge09/21/1992
15Tom English03/08/1991
16Ryota Kuribara03/24/1995
17Shoya Koyama12/19/1996
18Masashi Debuchi05/30/1990
19Kengo NAKAMURA04/20/1994
20Wahito Hirano06/26/1991
21Yoshitaka Motomura01/12/1986
22Leon E06/06/1989
23Keigo Hamazoe04/27/1994