Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shori Koshida12/28/1993
2Akito Fujinami08/31/1995
3Taiki Yoshioka09/02/1995
4Akihito Doi03/13/1997
5Yoji Akiyama02/06/1990
6Hiroto Kawasaki (Cap)07/05/1991
7Masaki Kondo12/02/1994
8Ryo Furuta09/29/1995
9Shogo Nezuka01/13/1997
10SongGi Pak02/25/1993
11Kanta Omata11/02/1994
12Jiyoon Gu05/02/1992
13Clynton Knox12/27/1992
14Masaki Fujisaki01/18/1995
15Yuta Nakarai03/04/1993
16Akito Kawamata09/02/1992
17Hayato Akahira09/29/1995
18Miwasuke Go04/12/1994
19Kosuke Hattori06/04/1993
20Tomasi Soqeta08/16/1983
21Ryota Kayama04/06/1991
22Gwante O11/16/1996
23Nobutaka Ubukata03/28/1988