Starting Lineup

# Name Birth Day
1Toshiaki Maejima12/13/1993
2Yo Sato01/27/1994
3Takahiro Doi08/22/1986
4Rikiya Oishi01/29/1993
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Brodie Leber05/15/1989
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Hapakuki Liavaa11/09/1996
9Daiki Nakajima03/25/1996
10Kodai Kameyama03/24/1993
11Shindo Kamaike10/23/1986
12Amanaki Savieti03/13/1996
13Koichi Matsuura08/03/1993
14Lolagi Visinia01/17/1993
15Yosuke yokoyama04/14/1995
16Teppei Akiyama06/22/1991
17Taku Tohma09/21/1996
18Hikaru Tanaka03/24/1989
19Yoshiya Hosoda08/05/1987
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Sho Yamazaki03/02/1995