Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Kosuke Oike08/18/1993
4Dallas Tatana08/27/1991
5Sam Chongkit03/02/1995
6Yusuke Hamazato (Cap)08/17/1984
7Dan Pryor04/14/1988
8Michi Kanado07/15/1992
9Raku Yamaoka09/12/1995
10Jason Emery09/21/1993
11Yuta Imamura10/31/1984
12Keito Moribayashi01/27/1995
13Sooyoung Wang05/11/1993
14Karne Hesketh08/01/1985
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Nozomi Kuraya04/04/1993
17Dongwon Shin12/12/1986
18Shogo Murakami08/01/1996
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Akinori Hirota12/08/1994
21Shohei Shitayama07/19/1991
22Kohei Hamazato05/25/1988
23Rinto Kagawa03/18/1997