Starting Lineup

# Name Birth Day
1SUGURU IGARASHI11/22/1993
2Shinobu Takashima08/31/1992
3Yasuo Yamaji02/20/1985
4Kazuhiko Usami03/17/1992
5Jan Deklerk02/10/1991
6Shohei Yuzawa08/22/1988
7Kojiro Yoshida05/25/1988
8Shinichi Tanaka06/08/1994
9Toshiki Amano10/27/1990
10Fred Zelinga12/11/1992
11Hosea Saumaki05/10/1992
12Ryohei Mitomo (Cap)12/21/1986
13Ryo Tabata07/05/1996
14Seiya Yamada12/02/1996
15Kentaro Nagatomi04/02/1994
16Sonho Paku11/10/1995
17Takato Okabe02/19/1995
18Satoshi Ueda04/08/1989
19Rynier Bernardo08/27/1991
20Kosuke Urabe07/07/1995
21Mitsuhide Matsuyama11/04/1995
22Tetsu Uehara02/05/1994
23Amanaki Saumaki03/08/1997