Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyosuke Watanabe08/01/1995
2Tomoya Watanabe (Cap)05/07/1989
3Ken Mizuno05/01/1995
4Yuji Hasegawa05/16/1988
5Cadeyrn Neville11/09/1988
6Sosiceni Tokoqio02/01/1993
7Scott Fuglistaller04/16/1987
8Shoichi Yura11/07/1996
9Keisuke Ishida08/14/1996
10Akio Watanabe01/01/1999
11Siosifa Lisala02/02/1994
12Vaka Joseph Wilson11/21/1980
13Benjamin Saunders09/29/1992
14Hajime Yamashita06/14/1992
15Manato Hasegawa09/07/1989
16Hiroki Murakawa01/19/1992
17Tomoki Minami10/23/1993
18Shota Hirono12/10/1993
19Taishi Nakamura09/05/1995
20Kento Takeuchi11/16/1990
21Ryoya Shimohira11/29/1990
22Yasunori Katagiri01/05/1992
23Shin Ohashi11/07/1991