Starting Lineup

# Name Birth Day
1Pekahou Cowan06/02/1986
2Naomichi Tatekawa10/31/1988
3Daiki Shimura09/06/1995
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Eiri Nakada11/16/1988
6Kouki Sato07/22/1995
7Kento Yasunaga (Cap)12/28/1993
8Yuutaro Shirako01/10/1993
9Taishi Sakurai02/28/1994
10Luke McAaaaalister08/28/1983
11Nicolas Kraska06/17/1989
12Kazuki Ishida01/14/1996
13Dick Wilson09/02/1996
14Ryno Benjamin08/03/1983
15Tadanobu Ko09/13/1980
16Yuya Furuta12/20/1995
17Fumiya Mato04/06/1994
18Yuto Sato09/21/1992
19Ryota Sakino02/05/1990
20Tatsushi Ishii02/05/1987
21Shuto Takashima10/27/1994
22Hironori Kimura04/02/1991
23Naoki Moriya04/07/1991