Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kota Kaishi10/07/1994
2Katsuya Okuma12/23/1995
3Kengo Kitagawa08/27/1992
4Yuki Aoki (Cap)02/23/1992
5David Bulbring09/12/1989
6Yuki Shishimoto12/24/1988
7Sione Vatuvei03/14/1983
8Faulua Makisi01/20/1997
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Wharenui Hawera05/22/1993
11Ryoma Shirai10/06/1992
12Harumichi Tatekawa12/02/1989
13Shintaro Nagatomi04/04/1996
14Hideto Kondo04/16/1993
15Kenichiro Kuwae10/24/1994
16Hiroaki Sugimoto02/27/1989
17Kwanyoung Na07/14/1992
18Taiki Koga04/06/1989
19Tatsuro Konno11/28/1986
20Takeo Suenaga07/31/1994
21Ippei Okada02/16/1994
22Sione Teaupa07/09/1992
23Honeti Taumohaapai10/02/1992