Starting Lineup

# Name Birth Day
1Toshiaki Maejima12/13/1993
2Yo Sato01/27/1994
3Takahiro Doi08/22/1986
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Takumi Matsumura12/16/1994
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Hapakuki Liavaa11/09/1996
9Daiki Nakajima03/25/1996
10Taisetsu Kanai01/29/1997
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Koichi Matsuura08/03/1993
13Shindo Kamaike10/23/1986
14Lolagi Visinia01/17/1993
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Teppei Akiyama06/22/1991
17Kento Imura04/30/1994
18Hikaru Tanaka03/24/1989
19Kai Stroem01/21/1998
20Tatsuru Owada01/14/1992
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Kodai Kameyama03/24/1993
23Yuki Takahira09/09/1991