Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Kosuke Oike08/18/1993
4Kazuki Kato12/07/1994
5Ryuichiro Fukutsubo (Cap)08/16/1988
6Sam Chongkit03/02/1995
7Yusuke Hamazato08/17/1984
8Dallas Tatana08/27/1991
9Raku Yamaoka09/12/1995
10Rinto Kagawa03/18/1997
11Hiroki Yamada05/17/1996
12Yuta Imamura10/31/1984
13Sooyoung Wang05/11/1993
14Karne Hesketh08/01/1985
15Kyoji Takano10/25/1996
16Nozomi Kuraya04/04/1993
17SHUNSUKE TANI12/02/1994
18Dongwon Shin12/12/1986
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Shohei Shitayama07/19/1991
21Kohei Hamazato05/25/1988
22Jason Emery09/21/1993
23Shusaku Hamazato12/28/1985