Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Dongwon Shin12/12/1986
4Kazuki Kato12/07/1994
5Toshihiro Nishii12/03/1990
6Sam Chongkit03/02/1995
7Yusuke Hamazato (Cap)08/17/1984
8Dallas Tatana08/27/1991
9Raku Yamaoka09/12/1995
10Jason Emery09/21/1993
11Hiroki Yamada05/17/1996
12Yuta Imamura10/31/1984
13Sooyoung Wang05/11/1993
14Karne Hesketh08/01/1985
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Kyungmun Wang09/12/1991
17SHUNSUKE TANI12/02/1994
18Hencus Van Wyk03/02/1992
19Akinori Hirota12/08/1994
20Satoshi Tsuruoka07/28/1990
21Tasuku Kinjou09/11/1992
22Rinto Kagawa03/18/1997
23Shusaku Hamazato12/28/1985