Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazuma Nishi08/10/1995
2Kan Yoshino11/16/1990
3Kazuhiro Shibata08/22/1986
4Takeshi Mabuchi10/14/1986
5Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
6Michael Broadhurst10/30/1986
7Shuhei Matsuhashi (Cap)11/24/1993
8Colin Raijin Bourke10/15/1984
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Robbie Robinson08/22/1989
11AMATO FAKATAVA12/07/1994
12Amanaki Lotoahea04/14/1990
13Aki Makita02/21/1992
14Masaki Watanabe09/07/1989
15Keagen Faria12/10/1994
16Kazuhiro Koike06/10/1992
17Kenta Tsujii10/17/1989
18Soutarou Okawa10/25/1991
19Tatsuhide Akabori10/02/1988
20Daisuke Hamano01/06/1994
21Masatoshi Nakamura01/24/1989
22Kohei Horigome09/18/1995
23Takuya Takahira10/17/1990