Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyong Ji Kim11/27/1993
2Ryota Kuribara03/24/1995
3Takashi Tokuyama03/06/1988
4Kengo NAKAMURA04/20/1994
5Jacob Raniera Ellison02/25/1985
6NOBUYUKI HIRAI10/29/1992
7Kei Sato07/30/1996
8Wycliff Palu07/27/1982
9Yoshitaka Motomura01/12/1986
10Tamati Ellison04/01/1983
11Kentarou Sugimori07/21/1993
12Takuya Nakajima (Cap)10/09/1988
13TAKUTO MIZUNO03/24/1993
14Ben Paltridge09/21/1992
15Yuki Kono05/01/1996
16Atsushi Maeda10/04/1992
17Shoya Koyama12/19/1996
18AKI KAJIHARA02/05/1996
19Mitsuo Nakao10/03/1989
20Wahito Hirano06/26/1991
21Ryou Oomasa07/22/1992
22Shota Kutsuna03/19/1997
23Leon E06/06/1989