Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shinsuke Igoshi01/24/1996
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Reo Murakami07/29/1990
4Toshizumi Kitagawa02/07/1981
5Dinesvaran Krishnan05/22/1988
6Ash Parker11/01/1988
7Takamichi Sasaki (Cap)10/30/1983
8Nili Latu02/19/1982
9Norifumi Hashimoto01/24/1996
10Hayden Cripps10/30/1990
11Masayoshi Takezawa05/05/1995
12Mosese Tonga04/05/1992
13Yuta Matsui03/07/1992
14Yusuke Ogawa09/26/1989
15Gillies Kaka05/28/1990
16Hikaru Kuzure09/09/1991
17Naoya Ishibashi08/25/1996
18Makoto Tsuchiya02/23/1990
19Joel Everson03/09/1990
20Hirotsugu Sanada06/21/1993
21Shigenori Someyama09/05/1990
22Hideki Tanabe11/11/1987
23Jeong Yeonsik05/08/1993