Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Ryo Miura11/17/1990
3Shotaro Hirai04/03/1995
4Jimmy Tupou08/08/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Masataka Tsuruya10/18/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Willem Britz08/31/1988
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Kai Ishii08/04/1993
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Henry Brackin07/31/1988
14Yuki Ishii02/27/1996
15Yongheung Chang11/12/1993
16Tatsuya Yamaguchi06/18/1996
17Kabuto Anoku04/19/1993
18Rui Sannomiya08/16/1994
19Ryong Ji Kim08/26/1994
20Kosuke Yamashita07/07/1988
21Ryo Tsuruda12/08/1988
22Michael Toloke05/15/1990
23Akihito Yamada07/26/1985