Starting Lineup

# Name Birth Day
1SUGURU IGARASHI11/22/1993
2Daisuke Kaneko08/12/1988
3Akira Jo07/11/1988
4Rynier Bernardo08/27/1991
5Jan Deklerk02/10/1991
6Shohei Yuzawa08/22/1988
7Kojiro Yoshida05/25/1988
8Shinichi Tanaka06/08/1994
9Toshiki Amano10/27/1990
10Ryohei Mitomo (Cap)12/21/1986
11Seiya Yamada12/02/1996
12Naoya Minamihashi08/10/1989
13Michael Bond01/27/1987
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Kentaro Nagatomi04/02/1994
16Shinobu Takashima08/31/1992
17Takato Okabe02/19/1995
18Yasuo Yamaji02/20/1985
19Kazuhiko Usami03/17/1992
20Jo Iongi01/12/1986
21Mitsuhide Matsuyama11/04/1995
22Fred Zelinga12/11/1992
23Havili Richie04/16/1988