Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hisateru Hirashima01/15/1983
2Ryuhei Arita03/21/1989
3Hirotaka Hirabara12/21/1986
4Matt Vant Leven10/23/1987
5Taumua Naeata02/02/1994
6Hikaru Hashimoto05/17/1993
7Daiki Hashimoto (Cap)02/07/1987
8Brodi McCurran05/24/1994
9Atsushi Hiwasa05/22/1987
10Akihiro Shimizu02/18/1995
11Kentaro Kodama01/28/1992
12Tonisio Vaihu02/12/1991
13Fraser Anderson04/20/1984
14Tomoyuki Ochiai06/29/1994
15Shinsuke Iseki04/24/1995
16Shohei Shikata10/13/1989
17Raiko Katsuki06/12/1992
18Hiroya Sawai07/18/1990
19Ryuta Yasui12/06/1989
20Kosuke Nishibayashi08/31/1990
21Kenta Tokuda10/07/1993
22Taihei Kusaka11/08/1999
23Nigel Ah Wong05/30/1990