Starting Lineup

# Name Birth Day
1Pekahou Cowan06/02/1986
2Yuya Furuta12/20/1995
3Taro Aihara09/24/1995
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Eiri Nakada11/16/1988
6Kouki Sato07/22/1995
7Tatsushi Ishii02/05/1987
8Yuutaro Shirako01/10/1993
9Tomohiro Sakurai06/18/1987
10Kazuki Ishida01/14/1996
11Nicolas Kraska06/17/1989
12Dick Wilson09/02/1996
13Hironori Kimura04/02/1991
14Ryno Benjamin08/03/1983
15Tadanobu Ko09/13/1980
16Jun Takeuchi05/07/1989
17Fumiya Mato04/06/1994
18Daiki Shimura09/06/1995
19Ryota Sakino02/05/1990
20Kento Yasunaga (Cap)12/28/1993
21Taishi Sakurai02/28/1994
22Shuhei Sasaki05/04/1994
23Naoki Moriya04/07/1991