Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyong Ji Kim11/27/1993
2Atsushi Maeda10/04/1992
3Takashi Tokuyama03/06/1988
4Kengo NAKAMURA04/20/1994
5Jacob Raniera Ellison02/25/1985
6Wahito Hirano06/26/1991
7NOBUYUKI HIRAI10/29/1992
8Wycliff Palu07/27/1982
9Ryou Oomasa07/22/1992
10Shota Kutsuna03/19/1997
11Takuya Nakajima (Cap)10/09/1988
12TAKUTO MIZUNO03/24/1993
13Tamati Ellison04/01/1983
14Kentarou Sugimori07/21/1993
15Leon E06/06/1989
16Ryota Kuribara03/24/1995
17Shoya Koyama12/19/1996
18AKI KAJIHARA02/05/1996
19Kei Sato07/30/1996
20Hiroki Suwa05/27/1992
21Shinba Hasegawa12/19/1994
22Yoshitaka Motomura01/12/1986
23Yuki Kono05/01/1996