Starting Lineup

# Name Birth Day
1RIN TAKAHASHI04/10/2001
2KUNPEI ABE10/05/2001
3KOU TSUJIMURA05/13/2001
4KEIJI HAZAMA06/19/2001
5SOUMA FUKUDA10/30/2001
6SAWA TOKI12/23/2001
7KYOUHEI UNO05/15/2001
8RYOHTA NAKATSUKA05/09/2001
9KAKERU MATSUI (Cap)07/11/2001
10YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
11TOUMA MAEZONO04/17/2001
12TOWA KONDOU09/01/2002
13RYOHTA ICHIKAWA06/15/2001
14KOUJI TSUTSUMI11/16/2001
15KOUTA IMURA12/30/2001
16NAOYA MAEGAWA10/04/2002
17MASANE MIMURA05/08/2002
18DAISUKE KATOU01/12/2002
19KAZUKI OOSHITA08/22/2001
20REO TAKEDA04/24/2001
21MITSUO KITADA06/25/2001
22RAITO KOU03/22/2002
23Hiroyuki Mizoguchi04/20/2001
24RYOHTA OOHATA07/02/2002
25TOMU NISHIJIMA10/09/2001