Starting Lineup

# Name Birth Day
1Taiki Kurogi01/18/1994
2Taroma Tougo08/13/1994
3Shinsuke Igoshi01/24/1994
4Shinji Nakazono01/11/1986
5Kakeru Yamamichi05/19/1990
6Naoya Toyoshima02/28/1995
7Kuniya Sonoki06/10/1994
8Yusuke Ogawa09/26/1989
9Akihiro Tagawa07/19/1991
10Shigenori Someyama (Cap)09/05/1990
11Masayoshi Takezawa05/05/1995
12Ryoya Sakamoto01/21/1993