Starting Lineup

# Name Birth Day
1Makiko Tomita08/02/1991
2Ti Tausoashi06/11/1987
3Rebekah Tufuga02/05/1996
4Ikenasio Tysha09/13/1997
5Mizuki Tsuboi06/30/1999
6Keshia Grant01/11/1987
7Yuki Ono07/14/1992
8Saki Fujino12/29/1995
9Misaki Naka09/16/1995
10Akari Kato01/10/1992
11Autumn Stephens08/06/1996
12Hazel Tubic (Cap)12/31/1990