Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shintaro Ishihara06/17/1990
2Yusuke Aoki06/19/1983
3Genki Sudo01/28/1994
4Joe Wheeler10/20/1987
5Shinya Makabe03/26/1987
6Hendrik Tui12/13/1987
7George Smith07/14/1980
8Naoki Ozawa10/08/1988
9Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
10Kosei Ono04/17/1987
11Shota Emi12/08/1991
12Derek Carpenter07/26/1988
13Daishi Murata05/29/1988
14Takaaki Nakaduru10/24/1990
15Kotaro Matsushima02/26/1993
16Shunta Nakamura02/28/1994
17Yukio Morikawa02/06/1993
18Kensuke Hatakeyama08/02/1985
19Koji Shinozuka07/13/1983
20Masakatsu Nishikawa05/18/1987
21Atsushi Hiwasa05/22/1987
22Ryoto Nakamura06/03/1991
23Kenta Tsukamoto08/02/1990