Players List

Name Birth Day
Riiya Ishikawa10/09/1996
Tomonari Ishizumi12/06/1997
Taisuke Inoue04/13/1995
Kyosuke Kamai12/19/1995
Arumu Kitamura04/28/1998
Kaito Kobayashi03/25/1997
Koshiro Shigenobu09/28/1995
Takatoshi Setoyama08/17/1997
Seiki Tatsuta01/09/1998
Kaio Tamura05/17/1996
Keiichiro Chujo06/05/1998
Kazunari Ninomiya06/18/1998
Kentaro Matsumoto01/14/1996
Kento Miyata07/27/1998
Takuya Yamaguchi01/26/1998
Daiki Kanno04/26/1998
Kazuki Sakano01/15/1999
Taishi Taishi10/03/1998
Kenta Takahashi08/06/1996
Masaru Hashimoto11/24/1997
Takumi Fusano06/25/1998
Yusuke Miyagi01/25/1998
Harunobu Okura01/02/1998
Sho Ozaki05/09/1997
Kenta Sato01/27/1998
Masayuki Takakusa01/20/1996
Kengo Tomiyasu05/18/1998
Shinya Nonaka03/31/1999
Kazuki Hamada11/30/1996
Hughes G-Rege05/07/1996
Masaya fujita10/16/1995
Kazuki Hosokawa02/09/1998
Shouhei Hosono10/03/1997
Marubin Yoshida11/02/1998
Masato Yoshino04/27/1998
Sho Ishida06/03/1997
Yusei Kawakita07/08/1998
Hitoshi Kozawa04/23/1996
Kyohei Kozono08/29/1995
Kousuke Tamatte04/08/1998
Tsubasa Nakasone12/21/1998
Tomoki Morita06/24/1997
Ryo Yasukawa04/15/1998
Chikamasa Yana07/06/1998
Takumi Yamada01/09/1999
Hiromi Yamanaka04/18/1996
Iosua Sousou08/13/1996
Sione Vailanu01/27/1995
Katsuya Kawai03/04/1998
Koshi Sanada07/12/1996
Shuya Shimizu03/15/1998
Kento Baba04/12/1996
Yohei Horiguchi08/01/1995
Junta Machida04/13/1998
Teppei Muramatsu02/14/1999
Kiichi Uezato01/25/1997
Fumiaki Ohyachi01/18/1997
Yuji Kashiwaya08/29/1998
Naoto Shiziki10/30/1998
Daiki Toguchi12/05/1995
Kai Fukuzawa09/10/1998
Aki Mitsuyama08/22/1997
Kotaro Azuma03/02/1999
Yoshihito Imamura08/23/1996
Shunsuke Ohsaki04/19/1996
Kodai Ono12/06/1995
Yuki Ono04/18/1996
Masashi Kano02/23/1999
Yuto Kinoshita05/16/1995
Kenya Tsukawaki01/12/1996
Daisuke Douba11/07/1996
Takuya Nagano11/18/1998
Yuki Hidano01/13/1998
Rentaro Murakami04/24/1996
Hiroaki Yamamoto09/23/1998
Yusuke Yoshimura05/16/1996
Yusuke Iwahara10/07/1997
Makoto Utsunomiya12/20/1998
Takuya Kanemura09/13/1995
Yuui Seko09/16/1998
Ryota Takezaki02/12/1996
Timo Fiti Sufiah11/07/1996
Kakeru Hatakeyama06/25/1998
Yuma Haruoka04/20/1998
Tomohito Paku06/15/1998
Kota Matayoshi07/25/1997
Ryusei Moriuchi04/29/1995
Masatake Kin10/25/1996