Players List

Name Birth Day
Kaisei Asakura06/12/2003
Syunya Awada10/13/2002
Yuki Ando06/12/2003
Nui Ikeda07/22/2003
Mitsuru Ishizaki11/28/2003
Daichi Kawagoe05/22/2003
Jyonosuke Kawsaki07/30/2003
Tsubasa Kawano11/14/2002
Kouta Kawano07/22/2002
Shuri Kuroki06/13/2002
Eiki Kuroki07/05/2002
Keito Kodama09/16/2002
Haruto Komada10/12/2003
Hisateru Kondo10/01/2002
Kouta Shiwachi11/06/2002
Kaito Suzuki05/20/2002
Takaki Sekimoto10/16/2003
Horoki Takaura06/05/2003
Hidetora Nasu02/24/2003
Tatsumi Nasu10/16/2002
Masaya Hikida11/27/2002
Taiki Hidaka02/25/2003
Soma Miura12/09/2002
Kugo Migimatsu11/28/2002
Hayato Yano11/14/2003