Players List

Name Birth Day
Tsukasa Anzai07/21/2002
Takumi Isai07/29/2003
Motoki Kakita07/15/2003
Itsuki Takaoka06/08/2003
Syouma Tsujioka04/07/2003
Naoya Maegawa10/04/2002
Takeshi Arao01/27/2004
Masane Mimura05/08/2002
Tomoki Kusuda06/02/2003
Yuta Sakagami08/04/2003
Masato Sakagami04/03/2002
Yuta Sunagawa12/26/2002
Taishi Mizuno05/05/2003
Takato Nasu01/09/2004
Haruki Hirota02/05/2003
Hayato Fukumoto07/16/2002
Koki Kitamura08/26/2003
Rintaro Muraoka03/31/2003
Ryota Ohata07/02/2002
Ryoma Kawamura06/11/2002
Morgan Cowen06/29/2003
Keigo Sato04/12/2003
Towa Yamazoe08/07/2003
Noriyasu Ohara08/15/2003
Syo Sekiya05/16/2003
Kengo Nonaka04/29/2003
Ryunosuke Mori05/11/2002
Taishi Koni05/31/2003
Sorato Suzuki11/24/2002
Syunichiro Naka07/25/2003
Shintaro Nojima03/16/2004