Players List

Name Birth Day
IKEDA KEIJI01/11/1987
OONO KAZUMA08/09/1994
ONODA HIROFUMI11/21/1984
TOKUNAGA KAZUTO04/08/1993
HIROHATA KOTARO03/06/1988
OYAMA TAKAHIRO03/22/1985
SATO KOKI06/25/1984
NAKANISHI RYOTA08/08/1986
MATSUNAGA TATSUYA05/22/1988
URA MASATO12/29/1983
URAKAWA SHINTARO07/23/1986
KANAYAMA SHUUMA04/17/1994
KITUKI TAKEHIRO11/15/1994
SONONAKA YOSHIHIRO03/22/1991
YAMASHITA KAZUTO06/28/1986
YAMADA YUUKI06/18/1994
OBARA WATARU05/29/1989
TAKAI MICHIRO12/13/1989
NAKAMURA GENKI06/08/1993
HIRATA KAZUMA07/24/1988
INOUE TAKAHIRO11/23/1987
KODAMA DAISUKE03/25/1991
KOMORI KOTARO11/05/1988
NAKAO KOTARO05/28/1992
MOTOMURA MITSUAKI09/07/1990
ARAMAKI YUSUKE12/01/1988
MATSUSHITA SHINHICHIRO01/15/1993
MATSUSHITA SHOUGO01/12/1991
ISODA YASUNARI11/20/1992
SAITOU GOUKI11/17/1993
SUEFUJI MASANOBU05/21/1984
HAYATA KENJI05/26/1987
YOSHIDA KATSUYA11/09/1985
SHIMA TAKUYA12/17/1986
Noriaki Nakazuru05/03/1989
KATOU MAKOTO08/01/1990
SYOKAI TOMOHIRO09/14/1989