Players List

Name Birth Day
Shun Sasaki03/06/1989
Angduk Sung04/28/1983
Yukihito Fujita01/12/1981
Yoshimitsu Yasue08/25/1984
Yuta Onodera11/29/1989
Takashi Murakami07/18/1981
Kenta Yamamoto02/28/1982
Noriya Kobayashi07/14/1984
Daniel Linde11/09/1987
Hiroki Nakamura09/24/1988
Yoshiki Hika12/23/1991
Hrishikesh Pendse08/04/1986
Tatsuki Tsuchiya04/26/1994
Makoto Tosa06/28/1986
Yuji Shibamoto08/07/1983
Kenta Nishidate09/12/1987
Yuki Hiyane08/19/1994
Hamish Gard06/21/1985
Kazan Watanabe08/31/1993
Kanzo Nakahama09/28/1988
Kenta Kayahara11/06/1990
Souichiro Tanahashi10/06/1992
Ryan Nicholas05/23/1979
Shintaro Yasui12/07/1984
Tevita Lepolo10/15/1987
Kazuya Aoki02/21/1989
Gousuke Kawakami04/28/1994
Ippei Yamamoto02/13/1992
Kensaku Akuta09/25/1984
Yuuta Abe08/31/1997
Albert Alfred Anae06/21/1989
Yuki Ando09/26/1990
Yuji Owada06/22/1985
Genki Kitamura11/04/1992
Tsuyuki Kunugi09/21/1985
Manabu Komatsu05/27/1983
Keita Sekimoto06/08/1993
Mampei Tabata12/19/1993
Daniel Hawkins04/20/1991
Ryoma Tokuda03/07/1990
Yuderyckenys Thomas04/08/1985
Naulangi Silivenusi Shingen05/02/1986
Faifile Levave01/15/1986
Kensuke Horikoshi03/05/1980
Michael Little12/19/1993
Takashi Murakami12/29/1993
Mishiyoshi Morita07/07/1990
Rodney Davis05/18/1989