Players List

Name Birth Day
KAISHI ANDOU02/11/2001
EIJI IKEDA08/06/1999
ATSUSHI OSHIKAWA05/22/1999
TANTA KUMAMOTO11/23/1999
TAIKAI KUROI04/28/1999
YOUICHIROU KOSUGA04/03/1999
KAITO SASAOKA07/15/1999
SOHSHIROU SUMIDA05/31/1999
AYATO SONODA11/12/1999
SHOUTA NANBU01/04/2001
KOTETSU NISHIKAWA07/17/1999
HYOHMA NISHIKAWA05/07/2001
KANJI FUTAMURA01/14/2001
LEON HORITA08/22/1999
YOUKA MIYAHATA07/24/2000
SHU YAMAMOTO06/01/1999