Players List

Name Birth Day
RUKA AOKI10/01/1999
EIJI INOSHITA06/10/1999
KOUKI UMEZAWA01/07/2002
REI OHSAWA04/16/2000
RYOUGA OOYA09/09/2000
RYOUMA KANAGAWA05/08/2000
KAZUMA KUDOU03/10/2001
YUKIYA SAKAMOTO11/25/1999
RYUYA NARITA11/29/1999
RYOJI NOGUCHI10/30/2001
HARUKI MASE02/05/2001
TAKUMI MURAYAMA09/26/1999
RIKU MORITA10/30/1999
DAIKI YOKOTA09/21/1999
YOUSUKE YOSHIDA05/17/2000
ASAHI YOSHIBA08/19/1999
RINTAROU WAKINO08/21/2000