Players List

Name Birth Day
RYOHTA AKAZAWA03/16/2000
IBUKI ABE05/19/2001
RENTAROU ISOZAKI11/12/2000
YOUTA ITO06/12/2001
TAFU ITO07/20/2000
TAKEHO ENDOU11/10/2001
KYOUSUKE KASAHARA11/20/1999
KOUKI KUJIME05/06/2000
ATSUSHI HARUKI02/20/2001
YOUKI HIRASAWA04/24/1999
KAIGA MIKI05/18/2001
FUUGA MIKI09/24/1999
YOUTAROU MORINE10/30/1999
TOMOHIRO YAMAUE11/12/2001
KENTAROU YAMADA03/25/2001