Players List

Name Birth Day
NAOKI ASAMI04/06/2000
ATSUSHI ISOKAMI08/16/2001
TAKAYA IWASA07/14/1999
RYO ETOU01/09/2000
JYUN KANESHIRO09/13/1999
HIROKI KUMOYAMA07/18/1999
KANJI KURIMOTO07/17/1999
TAKI GOTOU03/20/2000
KAITO SHIMIZU07/02/1999
KANTA SHIMOMURA04/13/2001
KAITO NAKANISHI02/26/2000
KOUDAI HASHIMOTO06/12/1999
YOUSUKE MARUO10/25/2000
HAYATO MIYAZAKI07/24/2000
TAIKI MIYASHITA08/10/1999
SHOKI MORIMOTO08/09/2000
HIBIKI YAMADA05/02/2001