Players List

Name Birth Day
KENTO YABU03/03/2001
KENTO YABU03/03/2001
HYOU INAMINE06/01/1999
KEI UECHI03/19/2000
KAITO UEHARA07/16/2000
DAISHIRO GANAHA07/08/1999
EITO KINA07/09/2000
TAISEI SHIMABUKURO01/30/2002
YOUTO SHIROMA12/08/1999
RIKU SHINJYOU07/04/1999
SEIKI TAMASHIRO05/17/2000
ANAN TOUYAMA10/15/1999
TAKUMI NAKAMOTO05/06/1999
HAYASE MATSUDA01/15/2001
KOUKI MIYAGI12/30/1999
TAKU MIYAGI07/27/2000
ITSUKI YONEMITA06/14/2000