Players List

Name Birth Day
NATSUKI ISHIYAMA07/03/1999
ISANA UOTANI10/29/1999
TOMOKI OSADA11/25/1999
RYOSUKE KAWASE07/21/1999
RYUNOSUKE SAKATA08/25/2000
YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
KOUGA NISHIMURA06/05/1999
KEISUKE NOZAKI07/29/1999
KENJIROU HAYASHI03/19/2001
TAIU HIGAKI07/08/1999
KOUJI HORITA07/03/2000
YOUKI MIYAZAKI05/18/1999
TAKUMA YASUI10/26/2000
TAICHI YOKOO11/12/1999
YOUICHIROU WADA08/30/1999