Players List

Name Birth Day
KEISUKE IKI04/25/1999
HIROKI UOMI03/22/2000
YOUKI OGURA09/20/1999
DAIKICHI OSHIRO04/14/2001
GAKU KUWAHARA08/04/2001
AKIRA TAKEUCHI07/11/1999
NAOTO TONOGAITO07/07/2000
TAKURU NAKA03/26/2001
KEISUKE NAKATANI08/07/1999
RYOHTA NARUSE08/02/2001
NAOYA FUCHIHARA10/17/2000
JYUN BETSUSYO11/01/1999
KOUTAROU MATSUSHITA06/30/1999
SHO MORISHITA04/15/2000
MAY YAMAMOTO04/21/2001