Players List

Name Birth Day
SHUN OKABE02/17/1993
YUUKI KAWANO11/07/1984
HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
ATSUSHI TANABE01/10/1984
TAEYOOK CHANG10/10/1989
RYUNGTAE CHO04/09/1994
YOSUKE NISHIURA09/29/1990
HIRO IZUMI08/24/1990
HIROAKI USHIHARA01/17/1993
YUUKI NAKAMURA03/20/1980
MASAKI MIDORIKAWA09/04/1988
SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
NAOYUKI UEYAMA02/16/1992
SHINNYA OOSUGI09/21/1992
TOORU SUGISHITA05/04/1992
YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
SOONCHAI PARK08/20/1985
LOURENS ERASMUS06/14/1993
YOSUKE ETO04/08/1988
TARO SATO04/03/1990
KOSUKE TSUJII09/02/1987
HEINRICH BRUSSOW07/21/1986
GO MIURA11/17/1990
CHIYONN RI10/05/1994
WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
JOE IONGI01/12/1986
KEISUKE SHINN10/04/1994
DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
RYAN KANKOWSKI10/14/1985
Warren Whiteley09/18/1987
AKIRA INOUE04/12/1991
SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
IPPEI HATA02/01/1990
TATSUYA HAMANO11/02/1994
MASAHITO IMURA06/15/1991
JURGENS VISSER09/13/1989
TOMOHIRO KURATA10/16/1993
KOKI SHIGENO03/14/1989
JOSEFA LILIDAMU09/05/1989
SEONGMIN JANG08/22/1992
YOSHIMI WATANABE10/21/1984
JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982
KANTA ISHIDA05/04/1994
MASAKI KAWABATA12/04/1987
YONNHI KIMU03/29/1993
TAKEHIRO KIYOSE01/22/1985
MASAKI KOBAYASHI07/18/1992
SYOUTA TAKANO01/12/1994
MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
TAKAHITO KUNAI05/05/1993
SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
YOSHIHITO SATO03/14/1990
RIAAN VILJOEN04/01/1983