Players List

Name Birth Day
Hikaru Ishizawa05/12/1991
Dongwon Shin12/12/1986
Takahiro Sugiura10/04/1983
SHUNSUKE TANI12/02/1994
Daichi Tomoeda03/29/1991
Hencus Van Wyk03/02/1992
Kota Kumamoto11/24/1988
Nozomi Kuraya04/04/1993
HIROAKI SHIRAHAMA10/28/1994
Yasunori Hoshimoto10/24/1989
Taroh Akita05/01/1979
KAZUKI KATO12/07/1994
RYUTO KOSUGI06/05/1998
Shunya Goto12/04/1989
Geoff Parling10/28/1983
Wataru Niimoto09/19/1992
Toshihiro Nishii12/03/1990
Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
Shohei Shitayama07/19/1991
Eito Tamura05/31/1982
Satoshi Tsuruoka07/28/1990
Michi Kanado07/15/1992
Tasuku Kinjou09/11/1992
Satoru Sawatari08/02/1985
Kohei Hamazato05/25/1988
Hiroshi Tashiro10/14/1987
Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
Taiki Murakami08/14/1989
Andrew Everingham01/29/1987
Karne Hesketh08/01/1985
Toshiyuki Morikawa05/26/1993
Binjamin Ray Yagi03/05/1988
Siliva Ahio10/05/1986
Andre Esterhuizen03/30/1994
Shusaku Hamazato12/28/1985
Hiroki Yamada05/17/1996
Bryce Robins09/19/1980
Sooyoung Wang05/11/1993
Josh Gordon12/13/1994
Tarrig Youichi Fujita09/14/1992
Nobuyoshi Arai07/13/1989
ANDRE TAYLOR01/11/1988
Jacques Potgieter04/24/1986
Nardus Van Der Walt02/22/1992
Yusuke Hamazato08/17/1984