Players List

Name Birth Day
Kenji Ode11/10/1989
Yoshihisa Kawasaki12/07/1987
Naoki Kawamata10/31/1985
Kentaro Komura07/21/1993
Nobuhisa Takahashi09/02/1998
Masashi Debuchi05/30/1990
Yusuke Nagae07/19/1985
Yuki Namioka05/03/1987
Hirotaka Hirabara12/21/1986
Yusuke Yamada03/11/1998
Shota Hirono12/10/1993
Hiroki Murakawa01/19/1992
Tomoya Watanabe05/07/1989
Tetsuo Imamura04/20/1991
Cadeyrn Neville11/09/1988
Yuji Hasegawa05/16/1988
Peter Kimlin07/11/1985
Toshiki Fujii04/03/1992
Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
Yuta Isobe02/27/1995
Takeshi Oyamada04/22/1989
Ryosei Kohara10/05/1993
Kento Takeuchi11/16/1990
Sione Vatuvei03/14/1983
Chihong Chong03/15/1983
Takahiro Kimura12/09/1993
Daiki Konishi08/02/1987
Ryoya Shimohira11/29/1990
Yasunori Katagiri01/05/1992
Sam Greene08/16/1994
Francois Brummer05/17/1989
Kilryong So03/05/1985
Takashi Toyomae04/21/1987
Harry Jones11/17/1995
Kento Matsui10/02/1991
Shin Ohashi11/07/1991
Wataru Kawai06/30/1987
Katsuyuki Sakai09/07/1988
JJ Engelbrecht02/22/1989
Benjamin Saunders09/29/1992
Hitoshi Matsumoto09/29/1993
Vaka Joseph Wilson11/21/1981
Yuki Omichi07/30/1994
Manato Hasegawa09/07/1989
Hajime Yamashita06/14/1992
Scott Fuglistaller04/16/1987
Takuya Takeuchi11/06/1992