Players List

Name Birth Day
Kohei Asahori02/03/1994
Yoto Ioki12/20/1992
Yuki Uchida07/23/1991
Yosuke Takahashi08/06/1991
Che Runnya05/20/1994
Kohei Yoshida12/29/1989
Ruan Smith01/24/1990
Ryuta Ueno10/02/1985
Tomoharu Kawanishi09/25/1987
Takei Yuuji10/14/1994
Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
Toshizumi Kitagawa02/07/1981
Jason Jenkins12/02/1995
Koichi Sugimoto05/31/1986
Tomoaki Taniguchi08/26/1982
Daijiro Nakamura08/10/1991
Joji Sato08/03/1993
Juan Smith07/30/1981
Himeno Kazuki07/27/1994
Ryo Fujii04/27/1990
Kota Makihara09/11/1984
Yamaguchi Kenta08/17/1994
Kojiro Yoshida05/25/1988
Taiyo Ando08/22/1987
Taufa Olive06/05/1991
Fetuani Lautaimi10/21/1992
WYCLIFF PALU07/27/1982
Kota Iwamura12/07/1993
Takehito Namekawa01/01/1990
Koki Hirano12/11/1992
Koji Wada04/14/1985
Ryota Kabashima11/18/1990
Yusho Takeda07/01/1993
Takaya Monji03/31/1988
Lionel Cronje05/25/1989
Dai Ozawa05/08/1989
Yuki Kido12/21/1986
Seiyu Kohara08/28/1992
Masakatsu Hikosaka01/18/1991
Henry Jamie03/11/1990
Taiki Masuda06/07/1990
Kaoru Matsushita11/23/1983
Kohei Yuasa02/09/1992
Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
Yuta Haruyama06/01/1990
Steven Yates07/26/1983
Gio Aplon10/06/1982
Yoshizumi Takeda04/29/1991